qrplatba

Načtěte tento QR kód pomocí mobilní bankovní aplikace své banky a platební příkaz se automaticky vyplní správnými údaji.