Příběh úspěchu


Na první akci v září 2009 uspořádané na parkovišti obchodního centra Letňany se podařilo nové neziskové organizaci MDA RIDE vybrat pěkných 182 tisíc Kč. Tady začala cesta MDA RIDE.

Nemoc, která nemá slitování


Svalová dystrofie je skupina genetických onemocnění svalstva, která způsobují postupné oslabování a rozpad kosterních svalů a brání člověku v pohybu. Příčiny jsou neznámé, ale je jisté, že spočívají v samotných svalových buňkách.