Poslání MDA RIDE


Pomáháme lidem se svalovou dystrofií dosáhnout více

Letošní 15. MDA RIDE 2023 přinesla další 1 000 000 Kč, který opět pomůže podpořit jednotlivce a rodiny žijící se svalovou dystrofií v Česku. Děkujeme všem.

MDA RIDE je charitativní organizace, která si klade za cíl poskytovat podporu lidem se svalovou dystrofií. Pořádáme největší motocyklovou charitativní akci v Česku a veřejnou sbírku, jejichž výtěžek používáme na individuální pomoc lidem se svalovou dystrofií, které sdružují Asociace muskulárních dystrofiků v ČR, Parent Project, SMART-HELP, End Duchenne, resp. SMÁci, a na podporu činnosti těchto organizací.

V MDA RIDE věříme, že každý člověk si zaslouží mít možnost žít plnohodnotný život bez ohledu na svá fyzická omezení. Jsme odhodláni zvyšovat povědomí o svalové dystrofii a podporovat lidi s touto chorobou. Naše mise spočívá v pomoci lidem se svalovou dystrofií aby mohli dosáhnout více. Během našich prvních čtrnácti let 2009 až 2022 jsme věnovali již 10 001 113 Kč na pomoc jednotlivcům se svalovou dystrofií a pomohli jsme financovat 557 projektů. Spoléháme se na štědrost jednotlivců a organizací, aby nám pomohli pokračovat v naší misi. Vaše příspěvky na MDA RIDE mohou mít skutečný dopad na životy lidí se svalovou dystrofií. Vaše příspěvky pomohou ke kompenzačním pomůckám, rehabilitaci, terapii nebo asistenci a pomohou jim žít šťastnější a delší život.

Zveme vás, abyste se k nám připojili v naší misi podporovat lidi se svalovou dystrofií. Lék zatím neexistuje, ale jsou k dispozici léčebné postupy, které progresi onemocnění účinně zpomalují. Možná jednoho dne v budoucnosti vědci lék najdou. Tito lidé však budou mít šanci jedině, když do té doby zůstanou naživu.