Poslání MDA RIDE


Pomáháme lidem se svalovou dystrofií dosáhnout více

Minulá 13. MDA RIDE přinesla 516 000 Kč.

Děkujeme!

Pořádáme největší motocyklovou charitativní akci v Česku a veřejnou sbírku, jejichž výtěžek používáme na individuální pomoc lidem se svalovou dystrofií, které sdružují Asociace muskulárních dystrofiků v ČR, Parent Project, Kolpingova rodina Smečno, End Duchenne, resp. SMÁci, a na podporu činnosti těchto organizací. Během našich prvních třinácti let 2009 až 2021 jsme věnovali již 8 919 113 Kč na pomoc jednotlivcům se svalovou dystrofií a pomohli jsme financovat 489 projektů.

Lék zatím neexistuje, ale jsou k dispozici léčebné postupy, které progresi onemocnění účinně zpomalují. Možná jednoho dne v budoucnosti vědci lék najdou. Tito lidé však budou mít šanci jedině, když do té doby zůstanou naživu.