Poslání MDA RIDE


Pomáháme lidem se svalovou dystrofií dosáhnout více

Minulá 13. MDA RIDE přinesla 516 000 Kč.

Děkujeme všem za pomoc a podporu 13. ročníku charitativní akce MDA RIDE. Ta se i minulý rok mohla konat kvůli koronaviru pouze v omezeném rozsahu a byla živě streamována na sociálních sítích.

Pořádáme největší motocyklovou charitativní akci v Česku a veřejnou sbírku, jejichž výtěžek používáme na individuální pomoc lidem se svalovou dystrofií, které sdružují Asociace muskulárních dystrofiků v ČR, Parent Project, Kolpingova rodina Smečno, End Duchenne, resp. SMÁci, a na podporu činnosti těchto organizací. Během našich prvních třinácti let 2009 až 2021 jsme věnovali již 9 099 113 Kč na pomoc jednotlivcům se svalovou dystrofií a pomohli jsme financovat 494 projektů.

Lék zatím neexistuje, ale jsou k dispozici léčebné postupy, které progresi onemocnění účinně zpomalují. Možná jednoho dne v budoucnosti vědci lék najdou. Tito lidé však budou mít šanci jedině, když do té doby zůstanou naživu.