UŽ JEN DVA TÝDNY DO 15. MDA RIDE 2023!

15. ročník MDA RIDE, největší motocyklové charitativní akce v Česku, se uskuteční v sobotu 10. června 2023 opět v prostoru mezi budovami Národního muzea na Václavském náměstí v Praze. Spoléháme na každého z vás!
❤ Jedeme v tom s vámi! ❤

  MDA RIDE

  Close

  MDA RIDE


  MDA RIDE je motorkářská charitativní akce a velký den solidarity. Je to o společné vyjížďce jezdců na motocyklech všech značek a velikostí, které se účastní lidé se svalovou dystrofií ve vozech partnerů. Tato vyjížďka rozhodně není bezstarostná.

  V současnosti pořádá MDA RIDE největší motocyklovou charitativní akci v Česku, která je jediný takovým projektem v EU, a veřejnou sbírku, jejichž výtěžek používá na individuální pomoc lidem se svalovou dystrofií, které sdružují AMD ČR (Asociace muskulárních dystrofiků v ČR), Parent Project, SMART-HELP, End Duchenne, resp. SMÁci, a na podporu činnosti těchto organizací.

  Ještě úžasnější je, že jsme během našich prvních čtrnácti let 2009 až 2022 věnovali již více než 10 milionů Kč na pomoc jednotlivcům se svalovou dystrofií pomohli financovat 557 projektů.

  Všechny zdroje získává MDA RIDE fundraisingem a využívá bezplatnou pomoc mnoha podporovatelů. Všichni přispívají k pozitivní změně světa, ve kterém žijeme. V průměru MDA RIDE stačí 1,6% k pokrytí vlastních nákladů na akce a nezbytné externí služby.

  - - - - -

  MDA RIDE


  The MDA RIDE is an annual biker charity event and a big day of solidarity. It’s about a joint ride-out of riders on motorcycles of all sizes and brands involving people with muscular dystrophy in cars of our partners. This ride-out is definitely not a carefree one.

  At the present time, the MDA RIDE organizes the largest motorcycle charity event in Czechia — only such project in the EU — and a public collection to benefit of people with muscular dystrophy who are associated with the with AMD ČR(Muscular Dystrophic Association In CZ), Parent Project, SMART-HELP, End Duchenne, or SMÁci, and to support selected activities of these organizations.

  Even more amazing is that we have donated already more than CZK 10 million and helped to finance 557 projects to benefit individual people with muscular dystrophy during our first fourteen years from 2009 to 2022.

  The MDA RIDE obtains all its resources through fundraising and uses the free help of many supporters. They all contribute to a positive change in the world we live. In average, the MDA RIDE needs just 1.6% to cover its own costs for events and necessary external services.

  Darovat

  Pomozte nám podpořit lidi se svalovou dystrofií v Česku!

  Nejdůležitějším cílem MDA RIDE je podporovat lidi se svalovou dystrofií. Váš příspěvek pro MDA RIDE může skutečně změnit životy těch, kteří s touto obtížnou nemocí žijí. Vaše příspěvky jim pomohou ke kompenzačním pomůckám, rehabilitaci, terapii nebo asistenci a pomohou jim žít šťastnější a delší život. Například váš pravidelný dar 250 Kč měsíčně pomůže mnohé změnit. Velmi děkujeme za vložení jakékoliv částky či nastavení trvalého platebního příkazu. Prosíme, zvažte možnost věnování dárcovského příspěvku ještě dnes.

  sbirkovekonto

  Sbírkové konto
  Organizujeme celostátní veřejnou sbírku. Každá koruna se počítá.
  43-5772270257 / 0100
  CZ1201000000435772270257 / KOMBCZPP

  qrplatba

  QR platba
  Načtěte tento QR kód pomocí mobilní bankovní aplikace své banky a platební příkaz se automaticky vyplní správnými údaji.

  Pomáháme lidem se svalovou dystrofií dosáhnout více

  Minulá 14. MDA RIDE 2022 přinesla 1 036 800 Kč.

  MDA RIDE je charitativní organizace, která si klade za cíl poskytovat podporu lidem se svalovou dystrofií. Pořádáme největší motocyklovou charitativní akci v Česku a veřejnou sbírku, jejichž výtěžek používáme na individuální pomoc lidem se svalovou dystrofií, které sdružují Asociace muskulárních dystrofiků v ČR, Parent Project, SMART-HELP, End Duchenne, resp. SMÁci, a na podporu činnosti těchto organizací.

  V MDA RIDE věříme, že každý člověk si zaslouží mít možnost žít plnohodnotný život bez ohledu na svá fyzická omezení. Jsme odhodláni zvyšovat povědomí o svalové dystrofii a podporovat lidi s touto chorobou. Naše mise spočívá v pomoci lidem se svalovou dystrofií aby mohli dosáhnout více. Během našich prvních čtrnácti let 2009 až 2022 jsme věnovali již 10 001 113 Kč na pomoc jednotlivcům se svalovou dystrofií a pomohli jsme financovat 557 projektů. Spoléháme se na štědrost jednotlivců a organizací, aby nám pomohli pokračovat v naší misi. Vaše příspěvky na MDA RIDE mohou mít skutečný dopad na životy lidí se svalovou dystrofií. Vaše příspěvky pomohou ke kompenzačním pomůckám, rehabilitaci, terapii nebo asistenci a pomohou jim žít šťastnější a delší život.

  Zveme vás, abyste se k nám připojili v naší misi podporovat lidi se svalovou dystrofií. Lék zatím neexistuje, ale jsou k dispozici léčebné postupy, které progresi onemocnění účinně zpomalují. Možná jednoho dne v budoucnosti vědci lék najdou. Tito lidé však budou mít šanci jedině, když do té doby zůstanou naživu.

  15. MDA RIDE – Jedeme v tom s vámi!

  Žádná MDA RIDE se neobejde bez návštěvníků!

  Sponzoři, partneři, věrná komunita podporovatelů, stovka dobrovolníků, policie, a osobnosti z politiky a byznysu každoročně pracují na tom, aby akce mohla být úspěšně uskutečněna – podle motta „Jedeme v tom s vámi“.

  Nechte se nakazit pozitivní atmosférou! Sami nebo ve společnosti přátel, s dětmi, rodiči, prarodiči, na motocyklu jakékoliv velikosti a značky i pěšky – srdečně vás zveme, abyste v sobotu 10. června 2023 přišli na znamení solidarity s lidmi se svalovou dystrofií. 15. MDA RIDE, největší motocyklová charitativní akce v Česku, se bude konat v prostoru mezi budovami Národního muzea na Václavském náměstí.

  Oni si svoji nemoc si nijak nezpůsobili, prostě se objevila. Pomozme jim společně zlepšit jejich životy a dosáhnout více.

  Jedeme v tom s vámi!

  Asociace muskulárních dystrofiků v ČR

  AMD družuje a podporuje lidi se svalovou dystrofií a jinými nervosvalovými onemocněními. Pomáhá jim integrovat se do společnosti, poskytuje potřebné informace k udržení co nejlepší kvality života a prosazuje zlepšení multidisciplinární péče. Provádí osvětovou činnost a pořádá rekondiční pobyty a sportovní akce.
  Více

  Parent Project

  Parent Project založili rodiče, jejichž děti se narodily se svalovou dystrofií Duchenne/Becker nebo dalšími vzácnými nervosvalovými onemocněními raného věku. Parent Project sdružuje tyto pacienty, jejich rodiče a další rodinné příslušníky, prosazuje a hájí jejich zájmy. Vytváří podmínky pro zlepšení a zajištění kvalitnějšího života, zajišťuje komplexní péči a podporuje dostupnost účinné léčby.
  Více

  End Duchenne

  End Duchenne pomáhá lidem, kteří ztrácí sílu kvůli svalové dystrofii Duchenne/Becker. Poskytuje jim podporu, specializované pečovatele i lékaře. Zvyšuje povědomí o jejich onemocnění a hájí zájmy těchto lidí. Usiluje o zlepšování kvality specializované péče a životů pacientů i pečujících osob.
  Více

  SMÁci

  SMÁci prosazují, podporují a hájí zájmy lidí se spinální svalovou atrofií (SMA) a jejich rodin. Přispívají ke zkvalitnění života lidí se SMA. Spolupodílejí se na zajištění odborné péče a podpory, a také účinné léčby.
  Více

  SMART-HELP

  SMART-HELP organizuje akce pro handicapované děti, mládež a jejich rodiny. Věnuje se veřejně prospěšným činnostem, které komplexně podporují děti i dospělé se zdravotním postižením a také pečující osoby při jejich začleňování do běžné společnosti. Poskytuje odborné poradenství při řešení problémů vznikajících v souvislosti s nervosvalovým onemocněním.
  Více