JEDEME V TOM
S VÁMI
.

Akce je otevřena jezdcům na motocyklech všech velikostí a značek, široké veřejnosti, zejména pak rodinám s dětmi, mladým lidem a všem milovníkům dobré muziky a pohodové atmosféry.

MDA RIDE

Close

MDA RIDE


MDA RIDE je motorkářská charitativní akce a velký den solidarity. Je to o společné vyjížďce jezdců na motocyklech všech značek a velikostí, které se účastní lidé se svalovou dystrofií ve vozech partnerů. Tato vyjížďka rozhodně není bezstarostná.

V současnosti pořádá MDA RIDE největší motocyklovou charitativní akci v Česku, která je jediným takovým projektem v EU, a veřejnou sbírku, jejichž výtěžek používá na individuální pomoc lidem postiženým svalovou dystrofií, které sdružují AMD ČR (Asociace muskulárních dystrofiků v ČR), Parent Project, SMART-HELP, End Duchenne, resp. SMÁci, a na podporu činnosti těchto organizací.

Ještě úžasnější je, že MDA RIDE během svých prvních třinácti let 2009 až 2021 věnovala již více než 9 milionů Kč na pomoc jednotlivcům se svalovou dystrofií pomohla financovat 494 projektů.

Všechny zdroje získává MAD RIDE fundraisingem a využívá bezplatnou pomoc mnoha podporovatelů. Všichni přispívají k pozitivní změně světa, ve kterém žijeme. V průměru MDA RIDE stačí méně než 1% k pokrytí vlastních nákladů na akce a nezbytné externí služby.

______


MDA RIDE is a biker charity event and a big day of solidarity. It’s about a joint ride-out of riders on motorcycles of all sizes and brands involving people with muscular dystrophy in cars of partners. This ride-out is definitely not a carefree one.

At the present time, the MDA RIDE organizes the largest motorcycle charity event in Czechia — only such project in the EU — and a public collection to benefit of people with muscular dystrophy who are associated with the Muscular Dystrophic Association In CZ, Parent Project, SMART-HELP, End Duchenne, or SMÁci, and to support selected activities of those organizations.

Even more amazing is that the MDA RIDE has donated already more than CZK 9 million to help individual people with muscular dystrophy and helped to finance 494 projects during its first thirteen years from 2009 to 2021.

The MDA RIDE obtains all its resources through fundraising and uses the free help of many supporters. They all contribute to a positive change in the world we live. In average, the MDA RIDE needs less than 1% to cover its own costs for events and necessary external services.

Darovat

Štědrost způsobuje, že se cítíte tak skvěle

Nejdůležitějším cílem MDA RIDE je podporovat lidi se svalovou dystrofií. Prosíme pomozte a darujte ještě dnes. Díky vaší velkorysosti mohou lidé se svalovou dystrofií žít šťastnější a delší život. Například váš pravidelný dar 250 Kč měsíčně pomůže mnohé změnit. Velmi děkujeme za vložení jakékoliv částky či nastavení trvalého platebního příkazu.

sbirkovekonto

Sbírkové konto
Organizujeme celostátní veřejnou sbírku. Každá koruna se počítá.
43-5772270257 / 0100
CZ1201000000435772270257 / KOMBCZPP

qrplatba

QR platba
Načtěte tento QR kód pomocí mobilní bankovní aplikace své banky a platební příkaz se automaticky vyplní správnými údaji.

paypalem

PayPal
Pošlete dar na sbírkové konto MDA RIDE prostřednictvím svého účtu PayPal.

Pomáháme lidem se svalovou dystrofií dosáhnout více

Letošní 14. MDA RIDE přinesla 1 036 800 Kč.

Děkujeme všem za pomoc a podporu 14. ročníku charitativní akce MDA RIDE.

Pořádáme největší motocyklovou charitativní akci v Česku a veřejnou sbírku, jejichž výtěžek používáme na individuální pomoc lidem se svalovou dystrofií, které sdružují Asociace muskulárních dystrofiků v ČR, Parent Project, SMART-HELP, End Duchenne, resp. SMÁci, a na podporu činnosti těchto organizací. Během našich prvních třinácti let 2009 až 2021 jsme věnovali již 9 099 113 Kč na pomoc jednotlivcům se svalovou dystrofií a pomohli jsme financovat 494 projektů. Díky vám všem můžeme letos přidat další.

Lék zatím neexistuje, ale jsou k dispozici léčebné postupy, které progresi onemocnění účinně zpomalují. Možná jednoho dne v budoucnosti vědci lék najdou. Tito lidé však budou mít šanci jedině, když do té doby zůstanou naživu.

15. MDA RIDE

Chceme vás všechny pozvat na příští 15. MDA RIDE, největší motocyklovou charitativní akci v Česku, která se bude konat 10. června 2023 v prostoru mezi budovami Národního muzea na Václavském náměstí. Společně se i v této výjimečné době významně zapojíme do životů lidí se svalovou dystrofií. Svoji nemoc si nijak nezpůsobili, prostě se objevila. Pomozme jim společně zlepšit jejich životy a dosáhnout více. Jedeme v tom s vámi!

Asociace muskulárních dystrofiků v ČR

AMD družuje a podporuje lidi se svalovou dystrofií a jinými nervosvalovými onemocněními. Pomáhá jim integrovat se do společnosti, poskytuje potřebné informace k udržení co nejlepší kvality života a prosazuje zlepšení multidisciplinární péče. Provádí osvětovou činnost a pořádá rekondiční pobyty a sportovní akce.
Více

Parent Project

Parent Project založili rodiče, jejichž děti se narodily se svalovou dystrofií Duchenne/Becker nebo dalšími vzácnými nervosvalovými onemocněními raného věku. Parent Project sdružuje tyto pacienty, jejich rodiče a další rodinné příslušníky, prosazuje a hájí jejich zájmy. Vytváří podmínky pro zlepšení a zajištění kvalitnějšího života, zajišťuje komplexní péči a podporuje dostupnost účinné léčby.
Více

End Duchenne

End Duchenne pomáhá lidem, kteří ztrácí sílu kvůli svalové dystrofii Duchenne/Becker. Poskytuje jim podporu, specializované pečovatele i lékaře. Zvyšuje povědomí o jejich onemocnění a hájí zájmy těchto lidí. Usiluje o zlepšování kvality specializované péče a životů pacientů i pečujících osob.
Více

SMÁci

SMÁci prosazují, podporují a hájí zájmy lidí se spinální svalovou atrofií (SMA) a jejich rodin. Přispívají ke zkvalitnění života lidí se SMA. Spolupodílejí se na zajištění odborné péče a podpory, a také účinné léčby.
Více

SMART-HELP

SMART-HELP organizuje akce pro handicapované děti, mládež a jejich rodiny. Věnuje se veřejně prospěšným činnostem, které komplexně podporují děti i dospělé se zdravotním postižením a také pečující osoby při jejich začleňování do běžné společnosti. Poskytuje odborné poradenství při řešení problémů vznikajících v souvislosti s nervosvalovým onemocněním.
Více