JEDEME V TOM
S VÁMI
.

Akce je otevřena jezdcům na motocyklech všech velikostí a značek, široké veřejnosti, zejména pak rodinám s dětmi, mladým lidem a všem milovníkům dobré muziky a pohodové atmosféry.

Více

Close

MDA RIDE


MDA RIDE je motorkářská charitativní akce a velký den solidarity. Je to o společné vyjížďce jezdců na motocyklech všech značek a velikostí, které se účastní lidé se svalovou dystrofií ve vozech partnerů. Tato vyjížďka rozhodně není bezstarostná.

V současnosti pořádá MDA RIDE největší motocyklovou charitativní akci v Česku, která je jediný takovým projektem v Evropské unii, a veřejnou sbírku, jejichž výtěžek používá na individuální pomoc lidem postiženým svalovou dystrofií, které sdružují AMD ČR (Asociace muskulárních dystrofiků v ČR), Parent Project, Kolpingova rodina Smečno, End Duchenne, resp. SMÁci, a na podporu činnosti těchto organizací.

Ještě úžasnější je, že jsme během našich prvních třinácti let 2009 až 2021 věnovali již téměř 9 milionů Kč na pomoc jednotlivcům se svalovou dystrofií pomohli financovat 489 projektů.

Všechny zdroje získáváme fundraisingem a využíváme bezplatnou pomoc mnoha podporovatelů. Všichni přispívají k pozitivní změně světa, ve kterém žijeme. V průměru nám stačí 2% k pokrytí vlastních nákladů na akce a nezbytné externí služby.

Darovat

Štědrost způsobuje, že se cítíte tak skvěle

Prosíme pomozte a darujte ještě dnes. Díky vaší velkorysosti mohou lidé se svalovou dystrofií žít šťastnější a delší život. Například váš pravidelný dar 250 Kč měsíčně pomůže mnohé změnit. Velmi děkujeme za vložení jakékoliv částky či nastavení trvalého platebního příkazu.

Sbírkové konto

sbirkovekonto

Protože nejdůležitějším cílem MDA RIDE je podporovat lidi se svalovou dystrofií, organizujeme celostátní veřejnou sbírku. Každá koruna se počítá.
43-5772270257 / 0100
CZ1201000000435772270257 / KOMBCZPP

QR platba

qrplatba

Načtěte tento QR kód pomocí mobilní bankovní aplikace své banky a platební příkaz se automaticky vyplní správnými údaji.

Pomáháme lidem se svalovou dystrofií dosáhnout více

Minulá 13. MDA RIDE přinesla 516 000 Kč.

Děkujeme!

Pořádáme největší motocyklovou charitativní akci v Česku a veřejnou sbírku, jejichž výtěžek používáme na individuální pomoc lidem se svalovou dystrofií, které sdružují Asociace muskulárních dystrofiků v ČR, Parent Project, Kolpingova rodina Smečno, End Duchenne, resp. SMÁci, a na podporu činnosti těchto organizací. Během našich prvních třinácti let 2009 až 2021 jsme věnovali již 8 919 113 Kč na pomoc jednotlivcům se svalovou dystrofií a pomohli jsme financovat 489 projektů.

Lék zatím neexistuje, ale jsou k dispozici léčebné postupy, které progresi onemocnění účinně zpomalují. Možná jednoho dne v budoucnosti vědci lék najdou. Tito lidé však budou mít šanci jedině, když do té doby zůstanou naživu.

Největší motocyklová charitativní akce

MDA RIDE už na pomoc jednotlivcům se svalovou dystrofií věnovala téměř 9 milionů Kč a pomohla financovat na pět stovek projektů.

Velký den solidarity

Je to o společné vyjížďce jezdců na motocyklech všech značek a velikostí, které se účastní lidé se svalovou dystrofií ve vozech partnerů. Tato vyjížďka rozhodně není bezstarostná.

516 000 Kč

Děkujeme všem za pomoc a podporu 13. ročníku charitativní akce MDA RIDE. Ta se i minulý rok mohla konat kvůli koronaviru pouze v omezeném rozsahu a byla živě streamována na sociálních sítích.

14. MDA RIDE

Chceme vás všechny pozvat na příští 14. MDA RIDE, která se bude konat 11. června 2022. Společně se i v této výjimečné době významně zapojíme do životů lidí se svalovou dystrofií. Svoji nemoc si nijak nezpůsobili, prostě se objevila. Pomožme jim společně zlepšit jejich životy a dosáhnout více.